Tvrtka ”Stanko d.o.o.”, Bjelovar na području zaštite osoba i imovine djeluje uspješno već više od 15 godina, u početcima samo s izradom alarmnih sustava u sklopu firme ”Dastin d.o.o.”, Bjelovar a od 1997. samostalno kao komanditno društvo.


U dijelu tehničke zaštite pružamo kompletnu uslugu shodno pravilniku o provedbi tehničke zaštite od snimanja postojećeg stanja, izrade prosudbe i sigurnosnog elaborata te izvedbenog projekta (ovlašteni projektant) do usluga održavanja sustava. stalnim praćenjem inovacija na području zaštite pružamo i konzultantske usuge kako u tehničkoj tako i u tjelesnoj zaštiti.
Stalnim usavršavanjem i primjenom novih tehnologija, 1998. godine otvaramo CDS (centralni dojavni sustav) kao središnji nadzorni centar za sve sustave tehničke zaštite postavljene na području Republike Hrvatske, te uvodimo specijalno obučeni interventni team s namjenom brze i učinkovite intervencije po alarmnoj dojavi.


2003. Godine uvodimo uslugu tjelesne zaštite objekata sa stalnom postavom ili redovnom ophodnjom, dok 2006. u međunarodnim trening centrima započinjemo osposobljavati vlastite djelatnike za pružanje usluga osiguranja prema izraelskim ”vip protection” i antiterorističkim principima zaštite osoba i imovine.


2007. Godine kako na području RH tako i u regiji, u suradnji s našim partnerima, nastojimo pružati svojim korisnicima cjelokupnu uslugu zaštite osoba i imovine pri čemu se osigurava ista kvaliteta usluge u cijeloj regiji.

Davor Stanko, Ing. El.